1. Trang chủ
  2. Danh mục sản phẩm
  3. Chia sẻ về lựa chọn sản phẩm chăm sóc mất kiểm soát bài tiết

Lựa chọn sản phẩm chăm sóc mất kiểm soát bài tiết

Bạn đã chọn sản phẩm chăm sóc mất kiểm soát bài tiết lần đầu tiên như thế nào? Bạn đã xin lời tư vấn từ ai? Bạn có lo lắng về những gì người khác sẽ nghĩ? Đọc để tìm hiểu kết quả khảo sát của chúng tôi về những người đã trải qua nó.

Nguồn: Unicharm Nhật Bản, Tháng 9-10/2015 (N=156)

89% lựa chọn sản phẩm dựa trên mức độ thấm hút

Câu hỏi: Lần đâu tiên bạn chọn sản phâm kiểm soát bài tiết, bạn đã quyết định lựa chọn như thế nào?

Trong khảo sát này, 89,1% mọi người nói rằng họ đã chọn sản phẩm kiểm soát bài tiết dựa trên độ thấm hút. Điều này cho thấy đây là tính năng quan trọng nhất đối với người mua lần đầu. Nhiều người cũng đã xem xét các tính năng khử mùi và độ mỏng / độ dày cũng như mùi hương và sự thoải mái.

Đa số mọi người tìm ra sản phẩm phù hợp nhất sau từ 1 đến 3 lần thử

Câu hỏi: Bạn tìm ra sản phẩm phù hợp nhất sau bao nhiêu lần thử?

65,7% người được hỏi cho biết họ tìm thấy sản phẩm hoàn hảo trong một đến ba lần thử. Trong khi đó, 21,9% cho biết họ vẫn chưa tìm thấy sản phẩm phù hợp với họ.

Hãy xem thêm chia sẻ và lời khuyên từ những người đã có trải nghiệm thực tế về vấn đề này.

Chúng tôi cũng cung cấp thông tin chi tiết về độ hấp thụ của sản phẩm, kích thước và các tính năng khác trong mục sản phẩm giúp bạn có được lựa chọn phù hợp nhất

Suy nghĩ của người khác cũng là một lo ngại…

Câu hỏi: Bạn có lo ngại về suy nghĩ của người khác khi bạn mua sản phẩm kiểm soát bài tiết lần đầu tiên?

Khi họ mua một sản phẩm kiểm soát bài tiết lần đầu tiên, 65,2% những người được khảo sát nói rằng họ lo lắng về những gì người khác sẽ nghĩ. Họ dùng nhiều cách khác nhau để che giấu sản phẩm họ mua như cất giấu kĩ trong giỏ hàng, hoặc mua ở địa điểm mà họ không thường mua sắm.

Hãy xem thêm chia sẻ và lời khuyên từ những người đã có trải nghiệm thực tế về vấn đề này.

Câu hỏi: Tình huống của lần mua đầu tiên như thế nào?

Mua sản phẩm Caryn trực tuyến tại