1. Trang chủ
  2. Danh mục sản phẩm
  3. Lần đầu tiên lựa chọn tã giấy người lớn

Lần đầu tiên lựa chọn tã giấy người lớn

Chúng tôi hỏi khách hàng về những vấn đề họ gặp phải khi lần đầu tiên họ lựa chọn tã giấy người lớn. Hãy xem kết quả khảo sát để có được thông tin hữu ích.

Nguồn: Unicharm Nhật Bản, Tháng 8-9/2012 (N=349)

Kích cỡ, chủng loại phù hợp và thoải mái khi dùng là những quan tâm đầu tiên của người lựa chọn tã giấy lần đầu tiên

Câu hỏi: Bạn có khó khăn hay lo lắng nào khi lựa chọn tã giấy người lớn lần đầu tiên?

Người tham gia khảo sát trả lời rằng 3 khó khăn lớn nhất khi lựa chọn tã giấy người lớn lần đầu là họ không biết kích cỡ vừa vặn, chủng loại thích hợp và có thực sự dễ chịu cho người dùng hay không.

Advice from experienced buyers on how to choose an adult diaper for the first time

What advice do you have for people trying to choose an adult diaper for the first time?

Respondents advised first-time buyers to pick a product with good absorbency and that won’t leak, that’s gentle on the skin, that’s easy to get on and off, that won’t bunch up, and that is thin like underwear.

They all felt that it was important to try different products in order to find a comfortable diaper that was right for both caregivers and users.

Mua sản phẩm Caryn trực tuyến tại