Trở lại trang trước

Các kỹ thuật chăm sóc

Chúng tôi giới thiệu các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng qua video với các hoạt động thường nhật như xoay người, ngồi dậy hoặc di chuyển từ giường đến xe lăn.

[---国個別処理vn---]]Có thể tự đi lại được hoặc đi lại nhờ trờ giúp

Đi lại nhờ trợ giúp

Tìm kiếm sản phẩm theo khả năng vận động

Hỗ trợ thay đổi tư thế cơ thể khi mặc/thay tã

Tìm kiếm sản phẩm theo khả năng vận động

Để biết loại tã giấy nào phù hợp với khả năng vận động của bệnh nhân, hãy truy cập vào phần hướng dẫn chọn tã giấy phù hợp.

[---国個別処理vn---]]Có thể đứng và ngồi được

Hỗ trợ thay đổi tư thế

Tìm kiếm sản phẩm theo khả năng vận động

Hỗ trợ ngồi dậy và đứng lên

Tìm kiếm sản phẩm theo khả năng vận động

Để biết loại tã giấy nào phù hợp với khả năng vận động của bệnh nhân, hãy truy cập vào phần hướng dẫn chọn tã giấy phù hợp.

[---国個別処理vn---]]Chủ yếu nằm tại giường

Hỗ trợ xoay trở tại giường

Tìm kiếm sản phẩm theo khả năng vận động

Hỗ trợ ngồi dậy tại giường

Tìm kiếm sản phẩm theo khả năng vận động

Hỗ trợ tái điều chỉnh vị trí cơ thể

Tìm kiếm sản phẩm theo khả năng vận động

Để biết loại tã giấy nào phù hợp với khả năng vận động của bệnh nhân, hãy truy cập vào phần hướng dẫn chọn tã giấy phù hợp.

Trở lại trang trước

Top Page

Copyright© Unicharm Corporation

unicharm