Vietnam

  1. Trang chủ
  2. Kiểm soát chứng són tiểu
  3. Bài tập cải thiện chứng són tiểu

Bài tập cải thiện chứng són tiểu

Thực hành thành thạo các bài tập này ở tư thé nằm đặt lưng xuống sàn hoặc ngồi dựa lưng vào tường.

Cơ bản

Nằm đặt lưng xuống sàn

Ngồi dựa lưng vào tường

Các tư thế khác

Hãy thoải mái thử các tư thế khác nhau phù hợp với từng trường hợp. Khi thực hiện thành thạo các bài tập cơ bản, bạn có thể áp dụng chúng mọi lúc trong đời sống hàng ngày.

Ngồi trên ghế

Tư thế đứng

Mua sản phẩm Caryn trực tuyến tại