Trở lại trang trước

Tã giấy người lớn

Dựa trên khả năng vận động và nhịp độ cuộc sống, bạn có thể thoải mái lựa chọn loại tã giấy và tấm lót tã giấy người lớn theo nhu cầu cá nhân của mình.

Tã giấy người lớn Caryn Lifree

Khả năng vận độngTã giấy người lớn

Người có thể tự đi lại hoặc đi lại nhờ trợ giúp

Người hạn chế khả năng đi lại

Người dùng trên 4 miếng tã 1 ngày

Người cần thêm bảo vệ chống trào

Sản phẩm hỗ trợ

Trở lại trang trước

Top Page

Copyright© Unicharm Corporation

unicharm