Trở lại trang trước

Hướng dẫn cách chăm sóc

Với những bệnh nhân lần đầu dùng tã giấy người lớn, cần có sự chăm sóc hợp lý nhằm gìn giữ lòng tự tôn của người lớn tuổi. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu những kỹ năng cơ bản nhất trong chăm sóc điều dưỡng.

Trở lại trang trước

Top Page

Copyright© Unicharm Corporation

unicharm